1960

Inblick av Carlborgsons gård (61 – 63)

källa: Rune Norbergs privatfilmer