Hoppa till innehållet

Margareth Mejersten

Margareth Mejersten kom till Västanviks folkhögskola som husmor i köket 1979. Allt började med att Lars Kruth kontaktade henne om hon var intresserad av en ledig tjänst som husmor.

Det som då var speciellt med yrket var att ha en döv husmor och Margareth minns att det var en kämpig tid att bevisa att döva visst kunde detta yrke. Hon jobbade kvar i åtta år.

Teckenspråkskurser började bli populära i Leksand och det var lärarbrist så hon provade på att undervisa i teckenspråk och trivdes bra med det vilket ledde till att hon sökte teckenspråkslärarkursen och blev heltidsanställd som teckenspråkslärare på Västanviks folkhögskola 1987 fram till pensionen 2003.