Hoppa till innehållet

Ingvar Edwall

Ingvar jobbade som studie- och föreningskonsulent på Sveriges Dövas Riksförbund i Leksand, 1977-1988. I hans arbete ingick mycket resor och han besökte nästan alla föreningar runt om i Sverige. Han gav sitt speciella uttryck när många undrade var han bodde: ”Jag bor i Sverige och har tvättstugan i Leksand”. Dövrörelsen låg honom alltid varmt om hjärtat. Parallellt så undervisade han på Västanviks folkhögskola bland annat på en tio veckors tolkutbildning och på olika kortkurser. Ingvar satt även i skolstyrelsen från 1978-1990.

Han läste till folkhögskolelärare i Linköping 1989–1990 och var heltidsanställd som lärare här på Västanviks folkhögskola. Han startade olika långa kurser så som Organisationslinjen, Internationella linjen och Europalinjen. Han arbetade ända fram till 2007 innan han blev pensionär.

2009 utdelade SDR medaljen Guldtecknet nr 15 till Ingvar Edwall för hans mångåriga insatser för döva nationellt och internationellt.