Hoppa till innehållet

LÅW

Lars-Åke Wikström, kallas för ”LÅW” föddes i byn Seskarö i Tornedalen 1943. Han växte upp i ett tvåspråkigt hem, det talades finska och svenska. Redan i barndomen upplevde han mycket förtryck av finskan och senare även teckenspråket vilket påverkade hans väg i livet och väckte därmed ett brinnande intresse att kämpa för teckenspråket. Han startade en rörelse under 1970-talet som kallas ”Dövmedvetande” som spreds i Sverige och Europa. Hans motto var ”Döva kan” samt ”Döva vet bäst om döva”.

LÅW kom till Västanviks folkhögskola under 70-talet och undervisade i bland annat svenska, teckenspråk och dövmedvetande. Han pendlade till Stockholms universitet och arbetade med teckenspråksforskning med bland andra Brita Bergman och Inger Ahlgren.

1975 började han engagera sig i internationellt arbete, han har i 16 år suttit i WFD (World Federation of Deaf) och 26 år i DNR (Dövas Nordiska Råd). Han har även suttit i styrelsen för Sveriges Dövas Riksförbund i 25 år varav han var ordförande i 17 år.

2009 fick LÅW Kruthmedaljen nr 24 och under kongressen 2009 hedrade de honom genom att byta namn på priset ”International award” till ”Lars-Åke Wikström International Award”