Hoppa till innehållet

Hugo Edenås

Hugo blev döv i femårsåldern och gick dövskolan i Lund 1927-1935. Där lärde han sig bland annat bokbinderi och illustrationsteckning. Han var ledamot i SDR:s förbundsstyrelse 1944 – 1967 och var anställd på SDR som förbundssekreterare, redaktör och kontorschef 1949-1969.

Dessutom var han ordförande och ledamot i Föreningen Dalabygdens Döva, numera Dalarnas Dövas Förening DDF, under åren 1950-1956 och 1958-1968. Han var medverkande bland annat till att föreningen köpte Carlborgsons gård där Västanviks folkhögskola är belägen idag. Hugo hade ett stort motorintresse. Han var med och bildade Sveriges Dövas Motorförening och kämpade för dövas rätt till körkort.

Hugo var även aktiv internationellt och var en av dem som bildade World Federation of the Deaf, WFD, 1951.