Det som skiljer Västanviks folkhögskola från andra folkhögskolor är att skolan erbjuder en teckenspråkig miljö där alla använder teckenspråk.

Utbildningar

Allmän kurs med bas/högskoleförberedande

Allmän kurs, hälsa och friluftsliv

Allmän kurs svenska och teckenspråk för nyanlända

Ta körkort – intensivkurs

Teckenspråkig utbildning för lokalvårdare

Teckenspråkstolk- och
dövblindtolkutbildning

Teckenspråkslärarutbildning

Teckenspråkslinje

Svenska och teckenspråk för hörselskadade nyanlända

Teckenspråkskurser på distans

SFI för döva i Stockholm

Kurser

Dövstudier

Dövstudier steg 2

Svenska som andra språk

Teckenspråkskurser

TUFF Teckenspråksutbildning för föräldrar

Länkar

Sveriges Dövas Riksförbund

Teckenpedagogerna

Leksands Kommun

Aktiviteter

Evenenmangstips för kultur och underhållning