Hem2018-11-08T11:50:43+00:00

Det som skiljer Västanviks folkhögskola från andra folkhögskolor är att skolan erbjuder en teckenspråkig miljö där alla använder teckenspråk.

Utbildningar

Allmän kurs med bas/högskoleförberedande

Allmän kurs med hälsoprofil

Allmän kurs för personer med dövblindhet

Allmän kurs svenska och teckenspråk för nyanlända

Teckenspråkstolk- och
dövblindtolkutbildning

Teckenspråkslinje

Teckenspråkslärarutbildning

Globalt arbete i Nepal

SFI/TFI i Stockholm

Kurser

Dövstudier

Teckenspråkskurser

TUFF Teckenspråksutbildning för föräldrar

Prova på kurs